Skip to main content
 

Helping companies act, sustainably

Sinu rohementor kliimaeesmärkide saavutamisel

“Ma olen selle juturobotiga

suhet alustamas”

“Juturobot töötab Teamsi platvormil, mida iga päev Swedbankis kasutame. Ma olen selle juturobotiga suhet alustamas, kui päris aus olla. Ta on alati seal, kus teda vajan. Ta küsib küsimusi, muudab mu uudishimulikuks, nii et tahan rohkem teada saada. Ma armastan seda!”

-Remy Salters, Swedbank Leedu finantsosakonna juhataja

Meelita talente ja partnereid

Vastutustundliku ettevõttena meelitad talente ja partnereid

Ole eeskuju ja suurenda sissetulekuid

Olles jätkusuutlikkusega eeskujuks, julgustad ka töötajaid mõtlema innovaatiliselt ning looma uusi tooteid ja teenuseid

Vähenda riske

Vähenda riske ja Euroopa Liidus roheleppega seonduvaid makse

Säästa raha ja ressursse

Töötajate harjumusi muutes säästad elektrilt ja muudelt tarbitavatelt teenustelt

Vestle oma

rohementoriga

Nipid ja nõuanded jätkusuutlikuks eluviisiks

Individuaalsed ja tiimiülesanded

Suurenenud motivatsioon ja produktiivsus

Jälgi oma edusamme

Võistle tiimikaaslastega

Võida auhindu

Päästa maailm

Tervis ja heaolu: Propageerime tervislikke eluviise ning head töö- ja eraelu tasakaalu.

Jätkusuutlikud linnad ja asumid: Juhime inimeste tähelepanu linnade keskkonnamõjudele, õhukvaliteedile ja jäätmekäitlusele.

Säästev tootmine ja tarbimine: Edendame säästvat tarbimist, tootmist ja õiglast kaubandust. Juhime inimeste tähelepanu toidu ülejäägile ja propageerime jäätmete vähendamist ennetamise, vähendamise, ringlussevõtu ja korduskasutamise kaudu.

Kliimamuutuse vastased meetmed: Suurendame teadlikkust kliimamuutustest ja selle mõjudest. Iga väike tegevus ja panus kliimamuutuse vastasesse võitlusesse on oluline.

Ookeanid ja mereressursid: Suurendame teadmisi mere- ja ranniku ökosüsteemide säästva majandamise ja kaitse kohta.

Maa ökosüsteemid: Edendame maapealsete ökosüsteemide säästvat kasutamist, metsade säästvat majandamist ja suurendame teadlikkust bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest.

People say about CompAct

Yrjö OjasaarChange Ventures

CompAct avaldas žüriile oma kiire arenguga NGALi programmi ajal muljet. Lühikese aja jooksul täpsustasid nad oma väärtuspakkumist ja kinnitasid allkirjastatud eellepingutega turuhuvi. Väga muljetavaldav meeskond, kes oli väga juhendatav, praktiline ja dünaamiline.

Tõnis MeristeEesti Energia AS

Näeme CompActi idees olulist potentsiaali ühiskonnas vajalike muutuste esilekutsumiseks. CompActi lahendus vähendab ressursisäästlike ja keskkonnasõbralike harjumuste kujundamiseks vajalikku aja- ja inimressurssi ning kiirendab protsesse nii ettevõtetes kui ka avaliku sektori asutustes.

Getlyn DenksKeskkonnaministeerium

Mõistmaks ja loomaks ettevõtete ja asutuste lisandväärtust nii majanduslikus kui ka keskkonnaalases sfääris, on CompActi teenus heaks võimaluseks, et asutuste ja ettevõtete keskkonnateadlikkust tõsta.

Leelo KukkKeskkonnaamet

Keskkonnaamet toetab projekti, mille käigus arendatakse ettevõtetele ja asutustele, sealhulgas koolidele mõeldud virtuaalset assistenti, mis aitab neil ressursse ja kulusid kokku hoida. CompAct muudab keskkonnasõbraliku käitumise lihtsaks väikeste meeldetuletuste ja ülesannete abil, mida saab lahendada nii individuaalselt kui ka tiimides.

Kaupo HeinmaKeskkonnaministeerium

Näeme, et CompActi lahendus aitab panustada ringmajanduse põhimõtete laialdasemale levikule Eestis. CompAct lahendus aitab keskkonnasõbralikud valikud muuta harjumuseks, pakkudes infot, milline on iga tegevuse keskkonnamõju.

Meie partnerid ja toetajad

Küsi lisainfot